ZNAJOMOŚĆ AKTÓW

0
338

Znajomość aktów normatywnych jest dla nauczyciela i dla uczniów niezbędna ze _ względu na konieczność aktualizacji wiedzy zdobytej z podręczników szkolnych lub książek fachowych. Niezbęd- ; nym więc warunkiem „trzymania ręki na pulsie” aktualnych zagadnień‘ gospodarczych jest zapewnienie ’ przez szkołę systematycznego otrzymywania „Biuletynu” oraz „Dziennika Urzędowego MHWiU” drogą prenumeraty oraz stałe kontakty z przedsiębiorstwami i zakładami pracy, dla których szkoła przygotowuje nowe kadry/ Otrzymywane materiały są przy- – datne przede wszystkim dla nauczyciela. Dobrze jest odnotować (w podręczniku lub w konspektach opracowanych dla poszczególnych tematów) wszystkie nowe informacje, jakie ukazują się na bieżąco.

Poprzedni artykułŁATWOŚĆ SZUKANIA MATERIAŁÓW
Następny artykułWIEDZA I UMIEJĘTNOŚĆ