CEL KSZTAŁCENIA

0
556
Graduation take a black yellow tassel in front of bokeh blurry background.

Warto więc . zastanowić się, jakie czynności należałoby wykonać, aby [prawidłowo zorganizować proces kształcenia uczniów na zajęciach z organizacji i techniki handlu. Dobrze jest w tym celu rozważyć po kolei poszczególne etapy racjonalnej organizacji pracy i zastanowić się, w jaki sposób zasady te można wykorzystać do procesu kształcenia uczniów Podczas realizowania materiału nauczania tego przedmiotu. Celem kształcenia w szkole zawodowej jest przygotowanie absolwenta do poprawnego wykonywania zawodu. Szkoła ma zapewnić również wszechstronny rozwój osobowości v ucznia, co znajduje .wyraz zarówno w wiedzy zawodowej, jak i ogólnej, w ukształtowanych poglądach, w rozwoju fizycznym i umysłowym,- w szerokich zainteresowaniach społecznych i kulturalnych.

Poprzedni artykułZESPÓŁ POŻĄDANYCH CECH
Następny artykułKSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW