ŁATWOŚĆ SZUKANIA MATERIAŁÓW

0
262

Zapewni to łatwość szukania materiału; wówczas gdy trzeba będzie przygoto­wać się do realizacji danego tematu zajęć. Niektóre zarzą­dzenia; a zwłaszcza instrukcje obsługi,, normy klasyfika­cyjne, czynnościowe lub przedmiotowe mogą być bardzo przydatne do organizowania samodzielnej pracy uczniów.- Mogą być wydawane również , i inne instrukcje, związane z kolejnością operacji i zabiegów prży wykonywaniu różnych zadań. Praca według poleceń zapewnia prawidłowe ich wykonywanie zgodnie z’zasadami naukowej organizacji pracy, z wyeliminowaniem zbędnych ruchów, niepotrzebnego zu­życia materiałów i narzędzi.

Poprzedni artykułKONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI
Następny artykułZNAJOMOŚĆ AKTÓW