ŁATWOŚĆ SZUKANIA MATERIAŁÓW

Zapewni to łatwość szukania materiału; wówczas gdy trzeba będzie przygoto­wać się do realizacji danego tematu zajęć. Niektóre zarzą­dzenia; a zwłaszcza instrukcje obsługi,, normy klasyfika­cyjne, czynnościowe lub przedmiotowe mogą być bardzo przydatne do organizowania samodzielnej pracy uczniów.- Mogą być wydawane również , i inne instrukcje, związane z kolejnością operacji i zabiegów prży wykonywaniu różnych zadań. Praca według poleceń zapewnia prawidłowe ich wykonywanie zgodnie z’zasadami naukowej organizacji pracy, z wyeliminowaniem zbędnych ruchów, niepotrzebnego zu­życia materiałów i narzędzi.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!