ZMYSŁ KONSTRUKCYJNY

0
479

Ułatwiają więc przyswa- janie wiadomości i wyrabianie umiejętności oraz przyczy­niają się do ich utrwalenia. Im więcej zmysłów uczniów włącza się do procesu nauczania, tym łatwiej i trwalej zostają „ ^ zapamiętywane wiadomości i umiejętności. Uczeń wykonując . pracę za pomocą tych środków nauczania. uzyskuje lepsze wyobrażenie Matwiej dochodzi do pojęć ogólnych. -Ponadto prawidłowo zaprojektowane i wykonane .pomoce rozwijają zmysł konstrukcyjny, kształcą -logiczne myślenie, ułatwiają opracowywanie nowych pomysłów, konstrukcji, schematów “ teoretycznej i praktycznej działalności.Stosowane.w szkołach pomoce dydaktyczne można roz­patrywać z różnych punktów widzenia.Pierwszym jest kryterium pedagogiczno-dydaktyczne. Biorąc pod uwagę ten punkt widzenia, pomoce nauczania ocenia się przede wszystkim według ich wartości i skuteczności nauczaniu.

 

Poprzedni artykułOKREŚLONE Z GÓRY FUNKCJE
Następny artykułBIEŻĄCA KONTROLA