OKREŚLONE Z GÓRY FUNKCJE

0
450

Dlatego też dobrze jest z góry . określić funkcję, jaką ma spełnić, określona pomoc dydaktyczna w całym-procesie nauczania i w danej jednostce dydaktycz­nej. Ważną jest również sprawą ustalenie metody przedsta­wiania i omówienia pomocy oraz zastanowienie się, czy pomoc ta wpłynie na podniesienie czy obniżenie aktywności uczniów.Ze względu na sposób wykorzystania pomocy dydaktycz­nych można podzielić je na te, które służą do demonstrowania ’ omawianego zagadnienia i te, które są bezpośrednio wyko­rzystane przez uczniów w pracy indywidualnej łub przy . wykonywaniu ćwiczenia.Drugim kryterium, według którego ocenia się pomoce  dydaktyczne jest kryterium psychologiczno-fizjologiczne.

Poprzedni artykułODDZIAŁYWANIE NA NARZĄDY SŁUCHOWE
Następny artykułZMYSŁ KONSTRUKCYJNY