BIEŻĄCA KONTROLA

Opiekun sali przedmiotowej na bieżąco kontroluje spraw­ność sprzętu. Cenne pomoce, trzeba zewidencjonować i:co roku inwentaryzować. Dla zabezpieczenia mienia ;i porządkuw sali przedmiotowej należy opracować regulamin. ;W regu­laminie określa się sprawy związane z otwieraniem i zamykaniem sali przedmiotowej, wydawaniem dyżurnym uczniom po­mocydo nauczania i przyjmowaniem ich po lekcji, porządko­waniem pomieszczenia po lekcjach. Ponadto ustala się zasady odpowiedzialności. za ; majątek i korzystania z wyposażenia.Organizatorzy;kursów dla’ instruktorów’ zajęć praktycz-; nych, dla kierowników sklepów i.sprzedawców, aby umożl wić prawidłową realizację procesu nauczania powinni zao- . patrywać swych wykładowców w takie same pomoce dydatyczne,” jakimi dysponują szkoły.’ Dla instruktorów zajęć ’ , praktycznych bazą materialną jest sala sprzedażowa i zaplecze.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!