W KONKRETNYM ZAKŁADZIE

Na jakie sprawy , zwraca się uwagę w” konkretnym zakładzie pracy (domu towarowym), można’ wywnioskować na podstawie^ podanego przykładu z życia gospodarczego. Pożądane postawy oraz zakazy mogą służyć nauczycielowi organizacji i techniki handlu do skonkretyzowania zawodowych celów wychowawczych i kształtowania postaw zgodnie z wymogami,zawodowymi zakładów pracy. Przy wejściu do budynku handlowego, w godzinach pomiędzy 8,00 – a 9,00 wszyscy pracownicy obowiązani są legitymować się 'służbie wartowniczej legitymacją służbową lub aktualnym zaświadczeniem , ; działu personalnego PDT. Pracownicy przyjmowani i zwalniani . obowiązani są przyjmować i zdawać legitymacje służbowe, sprzęt,’ materiały, towary i dokumenty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przełożonego.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!