CECHY SPRZEDAWCY

0
487

-Najistotniejsze cechy zawodu sprzedawcy tó:  stały kontakt z różnymi ludźmi,   konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie,ciągła ruchliwość i stosunkowo duża różnorodność prac w sklepie,praca pod stałą i ciągłą kontrolą społeczną. Cechy te wynikają przede wszystkim: z usługowego charakteru handlu i zadań, jakie mają w nim spełnić sprzedaw­cy. Handel detaliczny przez swoje punkty sprzedaży jest ostatnim etapem obrotu .towarowego. .Pracownicy handlu mają bezpośredni kontakt z konsumentami, którzy chcą być sprawnie i szybko obsłużeni oraz pragną-w życzliwej atmo- . sferze otrzymywać towary wytworzone w różnych dziedzi­nach produkcji. Usługowy charakter pracy w handlu jest ściśle, związany z umiejętnością kontaktowania się sprzedawców z różnymi ludźmi.

Poprzedni artykułW KONKRETNYM ZAKŁADZIE
Następny artykułZESPÓŁ POŻĄDANYCH CECH