POLECENIA USŁUG

Polecenia’ usług PDT; w przyszłych zakupach, – informowanie 0 towarach,” jakie ukażą się w najbliższym czasie (o ile nie ma w tym zakresie innych, decyzji kierownika stoiska);- udzielania wyczerpujących’.wyjaśnień kupującym jak i niekupu- jącym na zadane przez nich pytania, wydawania na każde życzenie klientów książki życzeń i wniosków, uprzejme i zgodne z obowią­zującymi ’ przepisami przyjmowanie ‘ reklamacji, stałe notowanie życzeń i potrzeb kupujących w specjalnie prowadzonej książce niezaspokojonego popytu;bezzwłocznego i stanowczego przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zauważonym nadużyciom, przez własną interwencję oraz natych­miastowe informowanie • przełożonych o swych spostrzeżeniach; prowadzenie kontrolki sprzedaży i codziennego uzgadniania jej Z właściwą dla danego – stoiska kasą ’ (tylko sprzedawcy stoisk obsługiwanych przez kasy operatywne).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!