UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNE

 Od jego umiejętności organizacyjno-pedagogicznych, jego postawy, codziennej pracy, zapewniającej systematyczną realizację programu zależy stworzenie ogólnej atmosfery wychowawczej ’ w zakładzie pracy przez to czy zadania dydaktyczno-wycho­wawcze będąjzrealizowane zgodnie z oczekiwaniami społecz­nymi. Nie wystarczą tu jednak tylko’ dobre chęci i duża intuicja pedagogiczna, bo potrzebne są tu konkretne wiado­mości organizacyjno-pedagogiczne i – umiejętności oparte 0   podstawowe zasady dydaktyczne.   Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że w wielu pla­cówkach trzeba jeszcze dużo poprawić w zakresie prawidło-’ ’ – wego zorganizowania opieki nad młodzieżą, przygotowującą się do zawodu sprzedawcy i magazyniera.Przykładem tego mogą być wyniki badań przeprowadzo­nych wśród uczniów szkół zasadniczyc.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!