ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

0
300

W czasie trwania zajęć praktycznych w sklepie nauczyciele — zwłaszcza organizacji i techniki  handlu — mają poważne zadanie związane z korygowaniem niewłaściwych wpływów, nieprawidłowego postępowania uczniów. Powinni więc rozwijać skłonność do krytycznego weryfikowania . postępowania, . wskazywać prawidłowy wzór, do którego należy dążyć, przygotowując się do przyszłej pracy zawodowej. Kształcąc nowe kadry dla handlu w istniejących warunkach rzeczywistych, trzeba zwracać uwagę młodzieży na koniecz- , ność dokonywania w tym zawodzie zmian w strukturze : i organizacji pracy, zmian w sposobie myślenia i postępowa-nia, co dla szkoły i nauczyciela chociaż nie jest łatwe, ani możliwe do zrealizowania. Dlatego też bardzo dużą rolę    w sklepie i’magazynie będzie odgrywał, instruktor, reali­zator programu praktycznej nauki zawodu, który — jako pracownik. przedsiębiorstwa — będzie odpowiedzialny za realizację procesu kształcenia w zakładzie pracy.

Poprzedni artykułUMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNE
Następny artykułSKLEP CZY MAGAZYN