ANKIETOWE PYTANIA

Pierwsze pytanie ankiety związane z organizacją szkolenia dotyczyło’ 'oBoby zlecającej praktykantce codzienne czynności. Z ankiet wynika, że w 60% przypadków pracę polecali uczennicom wszyscy pracownicy sklepu. :A przecież, zgodnie z przepisami, do układania i realizacji harmo­nogramu pracy ucznia zobowiązany jest instruktor, w oparciu o tematykę ustaloną w wykazie ćwiczeń i starannie skorelowaną z materiałem naucza- . nia przedmiotów zawodowych. Instruktor znając przepisy, dotyczące obowiązków i uprawnień uczniów, powinien także czuwać nad wytwo­rzeniem” odpowiedniej atmosfery wokół praktykantek. Podważona więc została cala idea’ szkolenia oraz zasada jednoosobowego kierownictwa. Jak wyglądał w praktyceinstruktaż ,w przypadku zlecania uczennicy nowej pracy?

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!