PRZY ZASTOSOWANIU POGADANKI

0
535

Przy zastosowaniu pogadanki nauczyciel może wykorzystać ’ w czasie lekcji doświadczenia uczniów zdobyte z różnych źródeł, może. zaktywizować uczniów w – zakresie wyławiania problemów, a także’systematyzowania wiadomości. Może. również! kontrolować proces przyswajania wiadomości,’ ko­rygować błędy w rozumowaniu uczniów oraz uzupełniać ich wiedzę.Ujemną stroną jest to, że pochłania więcej czasu aniżeli,; metody podające materiał w gotowej formie. Zdobyte wiadomości mogą t być niepełne lub mało usystematyzowane, szczególnie wówczas, gdy pytania odbiegają od zagadnień podstawowych/ Przy braku – czasu może stać się powierz­chowna.Inną metodą słowną jest dyskusj a. Określa się ją najczęściej jako Rodzaj rozmowy, zbiorowej, wymiany zdań na okre­ślony temat lub jako konfrontację różnych poglądów, porównywania informacji w celu wyciągnięcia wniosków, rozstrzyg­nięcia zagadnienia, rozwiązania problemu.

Poprzedni artykułPOGADANKA A DYSKUSJA
Następny artykułPOGADANKA Z UCZNIAMI