OPIS ZAWODU

0
615

Opis zawodu. Sprzedawca wykonuje prace usługowe związane ze, sprzedażą towarów konsumentom.. Wykony­wane czynności1 niają charakter organizacyjno-techniczny, u8ługowo-informacyjny i obliczeniowo-rachunkowy. Prace organizacyjno-techniczne związane sąz przy- . gotowaniem miejsca roboczego (sali sprzedażowej, urządzeń, sprzętu, towarów przeznaczonych do sprzedaży). Należą do nich: zgłaszanie zapotrzebowania na towary;odbiór ilościowy i jakościowy towarów;    przygotowanie towarów do sprzedaży; przechowywanie i konserwacja towarówrozmieszczanie towarów w sali sprzedażowej; przygotowanie materiałów dó opakowania oraz sprzętu:’ .i narzędzi do obsługi klientów.Przy wykonywaniu ’ wymienionych zadań sprzedawca po­sługuje się ; różnym sprzętem-i urządzeniami związanyjni z odbiorem ilościowym i jakościowym towarów, z -jego transportem wewnątrz punktu sprzedaży, ze sprzętem i urzą­dzeniami związanymi z rozdrabnianiem towarów, z, różnymi 'rodzajami wag, kas rejestrująco-liczących, urządzeniami żwią-. . zanymi z przechowywaniem i konserwacją towarów.

Poprzedni artykułMOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Następny artykułPOLECENIA USŁUG