MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE

0
287

Możliwości zatrudnienia. Absolwent może być zatrud­niony w punktach sprzedaży handlu uspołecznionego o róż­nych formach sprzedaży i w różnych branżach. W przypadku gdy w szkole uczy się towaroznawstwa w zakresie artykułów tylko spożywczych lub tylko przemysłowych/jest: przygo­towany do pracy w zakresie jednego zespołu branż.’ Absol­went może być zatrudniony w.’punktach usługowych’i na­prawczych, jako: sprzedawca, kasjer, przyjmujący zamówie­nia, kalkulator usług,  czy jako wydający przedmioty klien­tom.  Przeciwwskazania dodatkowe. Do przeciwwskazań za­licza się pobudliwość,’ wady słuchu,-wzroku Irwymowy. Osoby pracujące  w, sklepach z artykułami spożywczymi podlegają specjalnym badaniom lekarskim, szczególnie na nosicielstwo zarazków i: schorzeń dróg oddechowych.

Poprzedni artykułZADANIA MAGAZYNIERA
Następny artykułOPIS ZAWODU