OPIEKUN SALI PRZEDMIOTOWEJ

0
304

Opiekun sali przedmiotowej powinien zabezpieczać, konserwować i systematyzować gromadzone przez kolegów, uczących tego samego przedmiotu, pomoce dydaktyczne. Od sposobu usystematyzowania zależy możliwość szybkiego odszukania pomocy potrzebnych do danej jednostki lekcyjnej. Dla celów, dydaktycznych układa się wszystkie – pomoce – według klas i tematów lekcji. Przy powtarzających się tematach w różnych klasach lepiej jest* zastosować układ zagadnieniowy, np. pomoce do tematu Z Czynności rachunkowo-kasowe, _ Akty­wizacja sprzedaży czy do tematu- Perspektywy rozwojowe handlu. Układ 'według klas jest więc wygodny do’ zastoso­wania, jeżeli z sali przedmiotowej korzystają wyłącznie nau­czyciele jednej szkoły, natomiast układ zagadnieniowy wów-’ czas, gdy korzysta zarówno liceum zawodowe, jak i szkoła zasadnicza.

Poprzedni artykułPRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW
Następny artykułMATERIAŁY METODYCZNE