PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW

0
344

Są dwa sposoby przechowywania materiałów do określonych tematów lekcji w teczkach ułożonych w zwykłych szafach na półkach, w dużych kopertach umieszczonych pionowo w specjalnych szafach z głębokimi szufladami.W obu wymienionych przypadkach teczki i koperty -są ułożone -w~ kolejności występowania tematów, ponumero­wane i podpisane. Jest sporządzony wykaz ułatwiający* od­szukanie właściwego tematu. W szkołach,:które prowadzą lekcje z podziałem – klasy na zespoły, istnieje konieczność przygotowywania kilku zestawów pomocy dydaktycznych do -każdego tematu.    Przy-twbrzeniu nowych sal przedmiotowych trzeba przede  wszystkim zgromadzić najpotrzebniejsze pomoce, niezbędne ^do ; realizacji’ programu: nauczania, często wykorzystywane na łekcjach.W dalszej kolejności będą gromadzone pomoce . służące do pogłębiania materiału hauczania.

Poprzedni artykułBIEŻĄCA KONTROLA
Następny artykułOPIEKUN SALI PRZEDMIOTOWEJ