MATERIAŁY METODYCZNE

0
265

Ułatwia to nauczycielowi zorganizowanie lekcji metodą pracy z podręcznikiem – i odciąża młodzież od przynoszenia książek z domu. Podręcz- , niki uzyskuje się od uczniów opuszczających szkolę, jeśli się -do nich odpowiednio zaapeluje.Katalogi sprzedaży wysyłkowej otrzymuje się nieodpłatnie z Domu Sprzedaży Wysyłkowej w Łodzi na podstawie pisma ; wyjaśniającego, £e materiały te są potrzebne do celów szko- leńiowych. Prospekty uzyskuje się nieodpłatnie od Biura  Współpracy z Konsumentem „Opinia”, Warszawa, ul. Tamka  Materiały metodyczne można: otrzymać od wizytatorów metodyków * przedmiotowych Kuratorium Oświaty i Wy­chowania” lub przygotowywać “je we własnym zakresie w. ramach prac komisji przedmiotowej’ (np. w związku . , z lekcjami otwartymi) i.gromadzić z roku na rok.

Poprzedni artykułOPIEKUN SALI PRZEDMIOTOWEJ
Następny artykułROZMOWY SPRZEDAŻOWE