ODDZIAŁYWANIE NA NARZĄDY SŁUCHOWE

Rozpatruje się je wówczas od strony oddziaływania na narządy zmysłowe. Pomoce dydaktyczne dzieli się wówczas na: wzrokowe (wizualne), słuchowe (audytywne), dotykowe (taktyłne), węchowe (ołfaktoryczne), ruchowe (kinestetyczne) i mieszane, oddziałujące na różne receptory. Używana więc często nazwa pomoce audiowizualne obejmuje te pomoce dydaktyczne, które reprodukują obraz i dźwięk, .a więc, oddziałują na zmysł wzroku i słuchu.   Pomoc dydaktyczna wówczas spełnia swoje zadanie, jeżeli jest prawidłowo wykonana i wykorzystana. Warunkiem prawidłowego .wykonania jest jej poprawność pod 'wzglądem naukowym i rzeczowym. Pomoc ma ilustrować istotne cechy   i zjawiska, niezbędne do zrozumienia podstawowych partii materiału nauczania.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!