STOPIEŃ PRZYDATNOŚCI NAUKOWEJ

0
331

Stopień przydatności naukowej może      być różny w zależności od poziomu podawanej wiedzy — od strony popularnej — dla uczniów szkoły zasadniczej, przez wiele stopni pośrednich, aż do naukowej (dla specjalistów).  Poprawność rzeczowa pomocy powinna harmonizować z po- prawnością dydaktyczną. Drugą istotną cechąpomocy dydaktycznej jest przystąp-  iiość dla uczniów. Pomoc powinna uzupełniać materiał nau- ’ ” czania w sposób poglądowy tak, aby wszyscy; uczniowie    mogli dostrzec te cechy przedmiotu lub zjawiska, które są istotne w omawianych treściach. Stąd warunek dostosowaniapomocy; do rozwoju umysłowego uczniów-i do programu  .nauczania danego przedmiotu. Duże. znaczenie przypisuje _ współczesna dydaktyka tym^ pomocom, które mogą być. -. wykorzystywane przez uczniów podczas samodzielnej pracy” przy, rozwiązywaniu problemów lub wykonywaniu ćwiczeń.Skuteczność oddziaływania pomocy dydaktycznej zależy również ód liczby pokazywanych pomocy.

Poprzedni artykułROLA ZAKŁADÓW PRACY
Następny artykułODDZIAŁYWANIE NA NARZĄDY SŁUCHOWE