METODA NAUCZANIA

0
281

Wybierając  metodę nauczania, , nauczyciel musi-sobie zdawać sprawę z tego, jakie czynności i w jaki sposób będzie wykonywali uczeń. Od doboru metody nauczania będzie zależała aktyw­ność i samodzielność ucznia. Konieczność rozwijania różnorodnych’ umiejętności urnysłowych i praktycznych,wymaga dostosowania metod kształcenią do celów dydaktyczno-wychowawczych. Stąd nasuwa się problem  rawidłowego układu ’ (doboru) sposobów po- r stępowania’ nauczyciela – do ’ określonego celu i ustalenia kolejności ich wykonywania – w czasie zajęć z uczniami. -. Wszystkie bowiem czynności’nauczyciela i uczniów powinny , być przystosowane do. celu. Metody stosowane przez nau-;,; czycieła^ zdeterminowane są określonym rodzajem zajęcia. Inne metody stosuje się przy wyposażeniu uczniów, w nowe ; wiadomości’ i umiejętności, a inne przy utrwalaniu  oraz kontroli i ocenianiu wyników nauczania.

Poprzedni artykułSTOPNIOWY PROCES
Następny artykułJAK WYNIKA Z DANYCH