JAK WYNIKA Z DANYCH

powyższych danych liczbowych wynika, że ocena pracy ucznia była przeważnie: niesystematyczna, a nawet czasem instruktorzy nie respektowali zasady jawności oceny..W ślad za Okręgowym Ośrodkiem Metodycznym na początku roku szkolnego 1971/72 przeprowadzono podobną ankietę w Za­sadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej nr 8 w Warsza­wie. Ankieta objęła 557 uczennic z klasy I i II, odbywających 'naukę zawodu w siedmiu przedsiębiorstwach wyłącznie przemyślowych’. Wyniki całkowicie potwierdziły dane uzyskane . przez OOM. .Utwierdza tó w przekonaniu; że. opisanej nie­prawidłowości były wówczas powszechne ,na terenie stolicy.Z rozmów – przeprowadzonych aktualnie z dyrektorami szkół wynika, że sytuacj a, uległa poprawie wyłącznie tam, gdzie zorganizowano zespoły uczniów pozostające pod opieką instruktorów,^ którzy- ukończyli- kurs pedagogiczny

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!