ZWIĘKSZENIE OPŁACALNOŚCI

0
258

W celu zwiększenia opłacal­ności budowy i eksploatacji gazociągów stosu­je się duże średnice przewodów i wysokie ciś­nienie. Już dziś powszechnie stosowana jest średnica rur powyżej 1400 mm, a ciśnienie eksploatacyjne wynosi 75 atmosfer. Bada się także możliwość użycia rur o średnicy 1600 mm pracujących pod ciśnieniem 100 atmosfer.Europejskie kraje RWPG, poza ZSRR i Ru­munią, nie mają liczących się własnych zaso­bów ropy naftowej. Ponieważ w obecnej epoce rozwój żadnego kraju bez ropy i produktów naftowych nie jest możliwy, kraje nie mające tego surowca muszą opierać się na imporcie.Współpraca europejskich krajów socjalisty­cznych ze Związkiem Radzieckim jest więc rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla tych krajów.

Poprzedni artykułIMPORT ROPY
Następny artykułMIEJSCA WYSTĘPOWANIA