MIEJSCA WYSTĘPOWANIA

Główne, od dawna eksploatowane złoża ga­zu znajdują się w europejskiej części ZSRR,, a perspektywiczne — przede wszystkim w re­jonie Orenburga, w Turkmeńskiej SRR i za­chodniej Syberii.Miejsca występowania gazu, podobnie jak ropy, znajdują się z dala od głównych ośrod­ków zużycia. Nakłady na poszukiwania nowych złóż, rozpoczęcie eksploatacji i jej prowadze­nie są wysokie.Największe zasoby gazu ziemnego występu­ją w azjatyckiej części ZSRR, zwłaszcza w re­jonie Tiumenda. Aby wykorzystać ten gaz, na­leży zbudować wiele długich gazociągów wraz ze stacjami sprężania. Racjonalny sposób’ gospodarowania nakazuje wykorzystywać tak­że gaz zawierający oprócz węglowodorów rów­nież siarkowodór. Będzie się również budować zakłady do produkcji helu, do wydzielania kon­densatów i siarki.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!