ZNACZENIE I ROLA

Łączna suma tych pożyczek osiąg­nęła 1,7 mld dolarów.W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano zwolnienie tempa budowy nowych rafinerii, co m.in. jest uzasadniane- ograniczaniem im­portu ropy. Modernizuje się starsze rafinerie uruchamia rafinerie już wycofane z eksplo­atacji. Wstrząs, jaki przebył świat cywilizowany w okresie kryzysu naftowego po październiku r. pozostawił trwałe skutki zarówno go­spodarcze, jak społeczno-polityczne. Wzrosło znaczenie i rola, a przede wszystkim dochody krajów naftowych. Zwiększyło się także ich przekonanie o skuteczności stosowania broni naftowej. Tym samym została ograniczona wszechwładza wielkich towarzystw naftowych i nasiliło się systematyczne ich wypieranie z wielu tradycyjnych obszarów działania.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!