SKUTKI KRYZYSU NAFTOWEGO

0
221

Podniesienie cen ropy i jej niedobór spowo­dowały chaos w dziedzinie cen produktów naftowych. Paliwa silnikowe nie zdrożały tak bardzo, jak można by się spodziewać, nato­miast petrochemikalia sprzedawano po cenach niezwykle wysokich. Najbardziej dotknęło to małych producentów, którzy nie mieli zawar­tych umów długoterminowych i kupowali ropę ramach kontraktów doraźnych nie zapewniających rabatów czy też innych opustów. Aby nie zatrzymywać produkcji, ponosili wy­datki przekraczające niekiedy ich możliwości- Jest to prosta droga do bankructwa, jeśli sy­tuacja taka się przedłuża.Jeszcze pod koniec 1974 r. kiedy uważano, że sytuacja jest prawie unormowana, ceny produktów i półproduktów petrochemicznych ciągle były nieustabilizowane.

Poprzedni artykułZNACZENIE I ROLA
Następny artykułOGRANICZENIE WYDOBYCIA