ZŁOŻA ROPY I GAZU W POLSCE

0
467

Występuje w rejonie Karpat i Przedgórza w pasie monokliny przedsudeckiej, na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim.Karpaty. Występuje tu ropa w gatunku parafinowym i bezparafinowym, bezsiarkowa, o  gęstości od 0,797 do 0,943 kg/l. Złoża zawie­rają 51% zasobów rozpoznanych kraju, ale wy­dobycie — tylko 26% (1979).Przedgórze. Region zgromadził 16% krajo­wych zasobów ropy niskosiarkowej, parafino­wej o gęstości 0,805—0,850 kg/l. Wydobycie wynosi 26% wydobycia krajowego (1979). Zło­ża w znacznym stopniu wyczerpane, eksploa­tacja ich niedługo się zakończy. Największe złoże Grobla obejmuje około 80% zasobów re­gionu. Niż Polski (monoklina przedsudecka, Po­morze Zachodnie i Wschodnie). Występują tu małe złoża warstwowe z licznymi uskokami, zawierające ropę parafinową o średniej zawar­tości siarki. W tym regionie leży największe złoże polskie — Kamień Pomorski. Wydobycie ropy na Niżu stanowi 48% wydobycia krajo­wego. Na razie brak udokumentowanych złóż, które mogłyby utrzymać obecny poziom wydo­bycia przez dłuższy czas.

Poprzedni artykułGAZ ZIEMNY W POLSCE
Następny artykułDUŻE CENTRUM WYDOBYCIA