GAZ ZIEMNY W POLSCE

Gaz ziemny występuje w Polsce w Karpatach, na Podgórzu, w pasie monokliny przedsudeckiej oraz na synklinorium lubel­skim. Występuje też u nas gaz towarzyszący ropie naftowej oraz gaz pochodzący z odmeta- nizowania kopalni węgla kamiennego.Karpaty. Uzyskuje się tu gaz ze złóż gazo­wych i gaz towarzyszący ropie, oba wysoko- metanowe. Wydobycie gazu małe, nie odgry­wające roli w bilansie kraju.Przedgórze. Występuje tu największe złoże gazu ziemnego w Polsce — złoże Prze­myśl zawierające 22% ogólnych zasobów kra­jowych. Otrzymywany gaz jest wysokometa- nowy. Wydobycie wynosi 45% wydobycia kra­jowego. Niż Polski. Na Niżu Polskim przeważa gaz azotowy zawierający od kilku do aż 85% azo­tu. Gaz wysokometanowy stanowi tu tylko 4% zasobów. Złoża gazu na Niżu Polskim obejmują 56% zasobów krajowych, a wydoby­cie stanowi 53% wydobycia krajowego.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!