ZESPÓŁ NAPĘDOWY

0
333

Oprócz zespołu napędowego, zbiornikowiec musi być wyposażony we własny zespół prądotwórczy o mocy w grani­cach 1200—1500 ikW.Zbiornikowiec jest wyposażony we własne urządzenia do przetłaczania ropy. Pompy paro­we lub elektryczne o dużej wydajności umie­szcza się między komorami i maszynownią, co zapewnia łatwą ich obsługę. Zbiornikowiec o ładowności 200 000 t jest wyposażony w pom­py o wydajności 3000 t ropy na godzinę. Przy­jęto zasadę, że opróżnianie czy napełnianie zbiornikowca nie powinno trwać dłużej niż: 15 godzin.Każdy zbiornikowiec musi być wyposażony w urządzenia zapewniające bez­pieczeństwo pracy jego obsłudze, stosow­nie do przepisów obowiązujących w państwie,, pod którego banderą statek pływa.

Poprzedni artykułROPA I JEJ PRODUKTY
Następny artykułTY I WIELKOŚĆ