ROPA I JEJ PRODUKTY

Ropa i jej produkty są materiałami palnymi, a także, pó wymieszaniu się z powietrzem, mogą tworzyć mieszaninę wybuchową. Zbiornikowiec’ musi więc mieć sprawnie działający system wen­tylacyjny do odprowadzania par i gazów przy napełnianiu i opróżnianiu statku. Każda komora musi posiadać oddzielną wentylację- i niezależny przewód wentylacyjny. W przy­padku naprawy statku, należy wpierw dokła­dnie przewietrzyć opróżnione komory. Dopiero po zupełnym oczyszczeniu powietrza z węglo­wodorów można przystąpić do dokonania na­prawy.Współczesne typy zbiornikowców są dodat­kowo wyposażone w tzw. system gazu obojętnego, który służy do wprowadzania. do komór nad powierzchnię ropy dwutlenku węgla lub azotu z gazów spalinowych kotłowni zbiornikowca.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!