ZBIORNIK I ZAŁOGA

Zbiornikowiec jest statkiem kosztownym i dla­tego musi być wykorzystywany w możliwie najwyższym stopniu. Zjawiskiem powszech­nym jest praca w ciągu 340 i więcej dni w roku. Najkonieczniejsze naprawy wykonuje się na pokładzie podczas rejsu, a do suchego doku statek wchodzi zaledwie co dwa lata lub je­szcze rzadziej.Załoga. Zbiornikowiec jest statkiem w znacznym stopniu zautomatyzowanym. Jego obsługę stanowi 10—12 oficerów i 20—25 ma­rynarzy. Liczba załogi nie zależy od wielkości statku i dlatego opłacalność użytkowania gi­gantycznych zbiornikowców rośnie proporcjo­nalnie do wielkości ładunku. Jest sprawą oczywistą, że załoga oprócz wyszkolenia mor­skiego musi dysponować licznymi wiadomoś­ciami z dziedzin związanych z eksploatacją zbiornikowca, jako ruchomego magazynu wę­glowodorów.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!