ZACHODNIA GRANICA

0
422

Orenburskie złoża gazu ziemnego ma­ją dla Czechosłowacji, Polski i innych krajów RWPG największe znaczenie ze wszystkich nowo odkrytych i oddanych do eksploatacji złóż gazu ziemnego w ZSRR. Złoża orenbur- skie będą eksploatowane wspólnie przez kraje RWPG, ośrodki przemysłowe położone w eu­ropejskiej części ZSRR i na Uralu. Oprócz urządzeń wydobywczych zbudowana została instalacja do odsiarczania gazu. Przygotowuje się tu gaz oczyszczony, który osoibnymi ruro­ciągami odprowadzany jest do elektrowni Za- jinskiej, do Kujbyszewa, do kombinatu petro­chemicznego w Saławacie oraz do zachodniej granicy ZSRR. Tym odcinkiem popłynie gaz do Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Bułgarii.Planowana wydajność gazociągu wyniesie 45 mld m3 gazu rocznie. Po zakończeniu bu­dowy pierwszego odcinka będzie już można przesyłać 15 mld m3 gazu rocznie.

Poprzedni artykułPERSPEKTYWY ROZWOJU
Następny artykułBUDOWA ODCINKA