PERSPEKTYWY ROZWOJU

Decydujące jest jednak uruchamianie nowych kopalni. W tym celu codziennie wydaje się w zachodniej Syberii około 8 min rubli na prace budowlano-montażowe. Wysokie koszty eksploatacji wiążą się z tym, że złoża ropy znajdują się na terenach surowej przyrody sy­beryjskiej, gdzie panują ciężkie warunki kli­matyczne, a zaludnienie jest niezwykle rzad­kie. Nizina Zachodniosyberyjska o powierzchni 3,4 min km2 należy do największych nizin świata. Jest to ważny perspektywicznie rejon gospodarczy ZSRR. Kryje on oprócz ropy i ga­zu wiele surowców mineralnych: węgiel, żelazo oraz inne metale i minerały. Ropa i gaz są odkryciem najnowszym. Minęło dopiero 30 lat od wykonania pierwszego odwiertu w zachod- niej Syberii, chociaż poszukiwania zaczęły się w latach trzydziestych naszego stulecia.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!