BUDOWA ODCINKA

0
473

Budowa czechosłowackiego odcinka rurocią­gu tranzytowego rozpoczęła się w 1971 r. i zo­stała ukończona w ciągu dwóch lat. Od 1 sty­cznia 1973 r. w miejscowości Vysoka przy granicy radzieckiej rozpoczął się tranzyt gazu do Austrii, a od 1 października 1973 r. — również do RFN. Gazociąg tranzytowy bieg­nący przez Czechosłowację jest wykonany z rur o średnicy 1200 mm na odcinku wschod­nim (o długości 416 km) oraz z rur o średnicy 900 mm na odcinku zachodnim, z dwoma od­gałęzieniami w Zlonicach: do NRD i do RFN. Rurociąg pracuje pod ciśnieniem 60—75 atmosfer. Stacje sprężarek zapewniają prze­pływ gazu. Na terenie Czechosłowacji zbudo­wano 7 stacji sprężarek wyposażonych w turbozespoły o mocy 6 MW. Sprężarka napę­dzana jest turbiną spalinową: Gaz dla turbiny pobiera się z gazociągu tranzytowego. System pomiarowy i łączność — zapewniają pomiar ilości przesyłanego gazu i optymalne sterowa­nie pracą rurociągu. Centrum dyspozycyjne znajduje się w Pradze. Połączenie ze stacjami sprężarek zapewniają kable ułożone równoleg­le do trasy gazociągu.

Poprzedni artykułZACHODNIA GRANICA
Następny artykułTRANZYT PRZEZ TERYTORIUM