WYDOBYCIE W RUMUNII

0
278

Wydobycie ropy w Rumunii w ostatnich latach jest więc plano­wo zmniejszane. Szczyt wydobycia miał miej­sce w 1975 r. i wynosił 15 min t. W 1979 r. wydobyto w Rumunii 12 min t ropy. Dla za­pewnienia pełnej ilości surowca dla swoich rafinerii Rumunia importuje obecnie około min t ropy na rok, eksportując jednocześnie nadwyżki produktów naftowych w ilości oko­ło 6 min t na rok. Wydobycie ropy w Jugosławii jest rzę­du 4 min t na rok, na Węgrzech 2 min t na rok. Kraje te, jak i inne kraje socjalisty­czne, są dalece niesamowystarczalne w pokry­ciu własnych potrzeb na produkty naftowe. Importują więc znaczne ilości ropy, głównie z ZSRR (Jugosławia i Rumunia — głównie z krajów arabskich).

Poprzedni artykułAMERYKA PÓŁNOCNA
Następny artykułZWIĘKSZENIE PRODUKCJI