AMERYKA PÓŁNOCNA

0
401

Stany Zjednoczone z Alaską oraz Kanadę. Oba należą do najstarszych krajów naftowych. Eksploatacja ropy rozpoczęła się tam w XIX w. Szczególna rola we wcześniejszej historii przemysłu naftowego przypadła Stanom Zjed­noczonym.Stany Zjednoczone. Kraj ten przez dziesiątki lat przodujący w produkcji ropy był  kolebką wielkich, stale unowocześnianych, roz­winiętych w sposób gdzie indziej nie spotyka­ny, przemysłów: poszukiwawczego, wydobyw­czego, rafineryjnego i petrochemicznego. Pier­wszy producent i najpierwszy wśród konsu­mentów, zawdzięcza swój gigantyczny rozwój gospodarczy właśnie ropie naftowej i towarzy­szącym jej gazom płynnym oraz gazowi zie­mnemu. Kopaliny te stały się powszechnie stosowanym paliwem i surowcem dla przemy­słu chemicznego. Otrzymywana z ropy benzy­na dała podwaliny wielkiej motoryzacji, która tu właśnie się narodziła. Obfitość oleju opało­wego przyniosła rozwój potężnej energetyki, podstawy całego przemysłu.

Poprzedni artykułPOTRZEBY ENERGETYCZNE KRAJU
Następny artykułWYDOBYCIE W RUMUNII