ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI

0
522

Produkcja ropy w ZSRR w okresie powojen­nym zwiększała się w dziesięcioleciu 1950— —1960 — 4-krotnie, w dziesięcioleciu 1960— 1970 — 2,4 raza. Liczba otworów wydobyw­czych wynosiła w 1960 r. 15 000 i wzrosła w 1973 r. do około 60 000. Średnia wydajność je­dnego otworu wydobywczego jest w Związku Radzieckim nieporównywalnie (około 100-kro- tnie) mniejsza niż najwyższe osiągane w Iraku czy Iranie. Świadczy to o niełatwych warun­kach wydobycia.Z pozostałych krajów socjalistycznych jedy­nie Rumunia może być zaliczona do kra­jów naftowych, jednak i jej znaczenie pod tym względem maleje. Ostrożna polityka gos­podarcza rządu rumuńskiego ma na celu o- szczędne korzystanie z zasobów, które są już w dużym stopniu wyczerpane.

Poprzedni artykułWYDOBYCIE W RUMUNII
Następny artykułPLANOWANE SUPERGŁĘBOKIE WIERCENIA