WIELKIE SIECI

0
597

Takie wielkie sieci etylenowe funkcjonują od wielu lat w Stanach Zjednoczonych (Tek­sas, 29 fabryk i 4 podziemne magazyny), Eu­ropie Zachodniej (RFN, Francja, Holandia, około 1500 km) i w Wielkiej Brytanii.W krajach socjalistycznych istniejące poje­dyncze odcinki rurociągów etylenowych, jak oh len (NRD) — Żalużi (Czechosłowacja), Lemnyaros (Węgry) — Kałusz (ZSRR) planu­je się w przyszłości również połączyć w jeden wielki system etylenowy. Jest to temat, którjm żywo zajmuje się RWPG, chcąc doprowa­dzić przyszły wspólny system etylenowy do postaci optymalnej.Tylko w pierwszym okresie wydobycia ceny ropy kształtowały się w sposób naturalny, tj. wraz z rosnącymi kosztami własnymi pono­szonymi przez producentów. Już od przeszło 50 lat wysokość cen ropy podlega sztucznej tegulacji zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizację, która w danym czasie może taką regulację dyktować.

Poprzedni artykułCENY ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH
Następny artykułRUROCIĄGI ETYLENOWE