CENY ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH

Jako podstawę określania cen ropy na ca­łym świecie przyjęto ceny ropy notowane w Stanach Zjednoczonych na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej obliczone na podstawie kosztów wydobycia ropy w tym rejonie. Koszty te były w owym czasie najwyższe na świecie. Jest to zrozumiałe, ponieważ w interesie ame­rykańskich członków kartelu „wielkiej sió­demki” leżało, aby ujednolicona cena infor­macyjna ropy nie była niższa od wyjątkowo wysokich kosztów wydobycia w najbardziej roponośnych obszarach Stanów Zjednoczonych. To, co zapewniało minimum zysków towarzy­stwom działającym w Ameryce, dawało zna­cznie więcej innym, eksploatującym złoża w łatwiejszych rejonach, a zwłaszcza charak­teryzujące się wyjątkowo niskimi kosztami wydobycia — złoża na Bliskim Wschodzie. Do takich towarzystw należało Aramco (Arabian- American Oil Co.). Towarzystwo to osiągało czyste zyski w wysokości przeszło dwukrotnie przekraczającej koszt własny wydobycia ropy jeszcze w 1950 r.                                               ^

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!