RUROCIĄGI ETYLENOWE

0
289

Etylen, podsta­wowy obok propylenu surowiec dla przemysłu petrochemicznego, początkowo był użytkowany wyłącznie w miejscu wytwarzania. Miało to wiele wad i zaczęto szukać sposobu dostarcza­nia etylenu do bliżej lub dalej położonych; zakładów przetwórczych.’Okazało się, ze je­dynym opłacalnym sposobem przesyłania tego węglowodoru jest transport rurociągowy. a częto budować rurociągi etylenowe, początko­wo krótkie, łączące- sąsiednie fabryki, potem coraz dłuższe. Doprowadziło to do powstania całych sieci etylenowych — połączonych ze sobą dużych i małych rurociągów, za pomocą których wytwórcy i odbiorcy wspólnie gospo­darują etylenem w warunkach dużej elastycz­ności poboru i dostaw.

Poprzedni artykułWIELKIE SIECI
Następny artykułUKOŃCZONA BUDOWA