WIELKIE OPERACJE

0
500

Do wielkich operacji transportowych, jakie stano­wi przewóz gazu z Alaski do Kalifornii oraz eksport gazu algierskiego czy indonezyjskiego, planuje się budowę superzbiornikowców o po­jemności 165 000 m3 gazu skroplonego. Wydaje” się, że morski transport gazu nie znajduje się w tak krytycznej sytuacji jak transport ropy, ponieważ chodzi tu o stosun­kowo nową specjalność, a eksploatacja gazu ziemnego w krajach rozwijających się dopiero się zaczyna. Kraje te są zainteresowane wzro­stem tempa wykorzystania gazu, stanowiącego bogactwo spalane dotychczas bez pożytku. Na­leży przypuszczać, że przezwyciężone zostaną trudności ekonomiczne związane z wysokim kosztem skraplania gazu ziemnego i jego tran­sportem w postaci ciekłej na wielkie odległo­ści.

Poprzedni artykułTRANSPORT RUROCIĄGOWY
Następny artykułSPECJALNE WYMAGANIA