TRANSPORT RUROCIĄGOWY

0
312

Transport rurociągowy należy do najbardziej ekonomicz­nych. Dotyczy to przede wszystkim transportu lądowego.Rurociąg w odróżnieniu od statku morskie­go czy cysterny kolejowej dostarcza ropę w sposób ciągły. Transport ropy naftowej i gazu ziemnego rurociągami jest najtańszy zarówno na małe, jak i na duże odległości. Stosunkowo duże koszty budowy rurociągów są kompenso­wane niskimi kosztami ich eksploatacji, a tak­że względami ochrony środowiska i krajobra­zu. Prawidłowo wykonane rurociągi zakopane w ziemi nie stanowią przeszkód terenowych, nie zmniejszają powierzchni uprawnej i są bezpieczne w użytkowaniu. Muszą być jednak starannie ułożone, dokładnie sprawdzone przed oddaniem do eksploatacji i stale chronione przed uszkodzeniami i korozją.

Poprzedni artykułWEDŁUG STATYSTYK
Następny artykułWIELKIE OPERACJE