USTALONY PODATEK OD ZYSKÓW

0
315

W grudniu 1970 r. na konferencji w Caracas ustalono minimalny podatek od zysków towa­rzystw naftowych w wysokości 55% oraz nowy system potrąceń i dopłat uzależnionych od ja­kości ropy.Konferencja OPEC w Teheranie na począt­ku 1971 r. uchwaliła podniesienie informacyj­nych cen ropy w Zatoce Perskiej w latach
1970—1975 o 60—70% wg opracowanego planu.W związku z dewaluacją dolara, 20 stycznia podpisano następne porozumienie mię­dzy towarzystwami naftowymi i krajami OPEC o doraźnym podniesieniu ceny ropy w rejonie Zatoki Perskiej i Morza Śródziemnego o 8,5%.Inicjatorem tej podwyżki były największe państwa arabskie zjednoczone pod patronatem Ligi Arabskiej OAPEC (obejmującej tylko kraje arabskie eksportujące ropę).

Poprzedni artykułCAŁKOWITE WSTRZYMANIE
Następny artykułNOWY KARTEL NAFTOWY