CAŁKOWITE WSTRZYMANIE

0
221

Miało to polegać na całkowitym wstrzymaniu dostaw ropy do takich krajów. Tak skrajne stanowisko nie mogło być zaakceptowane przez pozostałe kraje.W tej sytuacji trudno było uzgodnić realny i skuteczny program osłabienia potęgi obcych towarzystw. Najłatwiejsze były małe podwyż­ki cen, nie wywołujące większych sprzeciwów nawet drugiej strony.Na krótko przed październikowym konflik­tem arabsko-izraelskim w czerwcu 1973 r. od­były się w Genewie rokowania między OPEC towarzystwami naftowymi, zakończone ko­lejną umową o podniesieniu cen ropy o około 12%. Ważność tej tzw. II Umowy Genewskiej miała upłynąć z końcem 1975 r. Tę uchwałę, mającą na celu skompensowanie dalszej de­waluacji dolara, przegłosowało osiem z jede­nastu krajów członkowskich. Pozostałe trzy kraje — Algieria, Wenezuela i Indonezja — nie zastosowały się do tego porozumienia.

Poprzedni artykułROPA JAKO BROŃ
Następny artykułUSTALONY PODATEK OD ZYSKÓW