TRASA RUROCIĄGU

0
377

Trasa ropociągu wiedzie przez różne prze­szkody naturalne, takie jak rzeki i góry, dla­tego też jego budowa wymaga dużych nakła­dów inwestycyjnych. Oddzielnym zagadnie­niem jest budowa ropociągu układanego na dnie morskim. Musi być ona dokładnie przy’ gotowana od strony geologicznej, niezbędne jest szczegółowe rozpoznanie dna, struktury skał itp. Badane są również warunki oceanon graficzne, a więc prądy wodne, różnice tem­peratur, siły przypływu i odpływu, a także prawdopodobieństwo występowania większych burz i huraganów.Po wykonaniu pomiarów głębokości i foto­grafii dna morskiego, podejmuje się decyzję najkorzystniejszym przebiegu trasy ropocią­gu. Trasa prostoliniowa daje najniższe nakłady inwestycyjne. Wiele takich ropo- i gazociągów ułożono na dnie Morza Północnego.

Poprzedni artykułNA DNIE MORZA
Następny artykułROPA Z PÓL NAFTOWYCH