ROPA Z PÓL NAFTOWYCH

0
615

Rurociągi przede wszystkim dostarczają ropę z pól naftowych do portów oraz z portów do rafinerii. Są to izolowane rury stalowe ułożone w ziemi lub na jej powierzchni. Przepływ ropy zapewniają pompy umieszczo­ne w stacjach pomp wzdłuż ropociągu. Gęstość rozlokowania stacji jest dostosowana do u- kształtowania terenu, przez który biegnie tra­sa ropociągu. Ropociągi z kilku pól naftowych są często łączone w jeden system rurociągowy.Zapewnia to wielokierunkową dystrybucję ropy. W określonych miejscach wzdłuż ropo­ciągu znajdują się zbiorniki magazynujące ro­pę w wypadku zakłóceń w dostawach lub też służące do pomiarów ilości przekazywanej ropy. jak to ma miejsce np. na granicy Polski i Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji i Związku Radzieckiego.

Poprzedni artykułTRASA RUROCIĄGU
Następny artykułWEDŁUG STATYSTYK