NA DNIE MORZA

0
383

W czasie układania i eksploatacji rurociągu grupa nurków kontroluje pod wodą przebieg prac, dokonuje ewentualnych korekt i napraw. W tym celu skonstruowano ostatnio małe łodzie podwodne dla dwuosobowej załogi. Istotnym warunkiem prawidłowego ułożenia i bezpiecznej eksploatacji ropociągu jest pra~ widłowe wykonanie spoin i niezawodność ścianek przewodu rurowego. Za pomocą wpro­wadzonego do środka rurociągu izotopu pro­mieniotwórczego, przemieszczającego się wraz z ropą wzdłuż trasy, przeprowadza się kontro­lę ścianek w celu wykrycia miejsc zaatakowa­nych przez korozję. Utrzymywanie ropociągu w należytym stanie jest gwarancją jego szczel­ności, a więc niewystępowania wycieków ropy, które mogłyby zanieczyścić morze.

Poprzedni artykułSIEĆ RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH
Następny artykułTRASA RUROCIĄGU