WEDŁUG STATYSTYK

0
489

Jak wykazują statystyki europejskie, uszko­dzenia rurociągów zdarzają się nie częściej niż raz w roku na każde 1000 km rurociągu, zwy­kle przez nieuwagę osób trzecich. Stała kon­trola automatyczna pracy rurociągu zapobiega poważniejszym skutkom takich czy innych awarii. Koszty budowy rurociągów są wyso­kie. Przykładowo rurociąg do przesyłania produktów naftowych z Lavera (Francja) do Karlsruhe (RFN) o długości 782 km i prze­pustowości 65 min t/r wyniósł około 1,5 mld franków francuskich.Koszty transportu są proporcjonalne do zu­żytej energii. Opłacalność transportu rurocią­gowego dobrze więc obrazuje porównanie zużycia energii przy różnych sposobach tran­sportu. Zużycie to wynosi (wg „Petrole Infor- mations”, 1978 r.) w watogodzinach (w • h) na 1 tonokilometr: transport drogowy — 120— —400; transport kolejowy —       70—150; transport wodny — 80—120.

Poprzedni artykułROPA Z PÓL NAFTOWYCH
Następny artykułTRANSPORT RUROCIĄGOWY