TRANSPORT ROPY

Transport ropy czy gazu z zachodniej do wschodniej części Kana­dy, wobec ogromnych odległości w tym kraju, jest bardzo kosztowny. Stąd lokalna wymiana tych surowców z pobliskimi rejonami Stanów Zjednoczonych: na wschodzie — import, na zachodzie — eksport.Terytorium Kanady jest ciągle jeszcze sła­bo zbadane i bardzo obiecujące pod względem dalszych odkryć. Znaczne ilości ropy spodzie­wane są na Oceanie Spokojnym przy wschod­nich wybrzeżach Kanady (4,5 mld t na głębo­kości do 200 m pod wodą), a bardzo duże — na pólncc od 60 równoleżnika (14 mld t). Od­krycia te zwiększyłyby poważnie znaczenie Kanady jako państwa naftowego.Na rązie jednak, oprócz wydobycia ropy konwencjonalnej, rozpoczęto tam na dużą ska­lę eksploatację złóż piasków bitumicznych, w które Kanada jest szczególnie bogata (ogółem 161 inld t).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!