ROPA W KANADZIE

Wydobycie ropy w Kanadzie roz­poczęło się już w 1862 r., przez długi jednak czas nie rozwijało się na większą skalę. Do­piero gdy potrzeby wielkiego sąsiada, Stanów Zjednoczonych, dostatecznie wzrosły i zamiast dostarczać ropę zaczęły one domagać się jej j – dostaw z Kanady, wydobycie w tym kraju wzrosło. Intensywne poszukiwania doprowadziły do odkrycia w 1947 r. nowych złóż w Stanie Alberta. Zasoby odkryte wynosiły I 2,2 mld t, z czego połowa była w 1979 r. już | wykorzystana, a do wydobycia pozostawało j 1,1 mld t. Wobec znacznego stopnia wykorzy­stania zasobów zaczęto, mimo nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, ograniczać wy­dobycie i eksport oraz zaproponowano Stanom  transakcje wiązane — ropa i gaz za produktyj ich przerobu. Ograniczono zwłaszcza sprzedaż za granicę ropy lekkiej.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!